Les Entitats

El MÚSIQUES SENSIBLES destina un 10% de la recaptació de la venta d’entrades
a diferents entitats sense ànim de lucre

Davant l’actual situació de crisi econòmica es contacta amb diverses entitats socials sense ànim de lucre que treballen en diversos àmbits socials i amb perfils de persones amb demandes diferents.

Aquestes entitats s’escullen amb un criteri clar: són entitats sense afany de lucre que disposen de pocs recursos professionals i/o econòmics, poc conegudes per la societat en general i que estan ubicades en diverses poblacions de la perifèria de Barcelona i/o de Barcelona ciutat.

Totes comparteixen un objectiu comú: atendre a les persones d’una manera integral respectant el seu dret a l’autodeterminació i que fomenten l’apoderament per tal de millorar la seva qualitat de vida i la del seu entorn.